Privacy verklaring

Wat doe ik met jouw informatie?

Wanneer je iets koopt in mijn winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamel ik de persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt. Wanneer je onze winkel doorzoekt, ontvang ik ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer om mij informatie te verstrekken die mij helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kan ik e-mails sturen over mijn winkel, nieuwe producten en andere updates. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige informatie die ik verwerk


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via shop@lianneh.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je persoonsgegevens net zolang totdat jij als klant besluit niet langer gebruik te willen maken van onze diensten.

Toestemming

Wanneer je mij persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, je creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceer ik dat je instemt met mijn verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als ik om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om jouw persoonlijke gegevens vraag, zal ik je rechtstreeks om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen of je de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als je na jouw opt-in van gedachten verandert, kun je jouw toestemming intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw informatie, dit kan op elk moment door contact met mij op te nemen via shop@lianneh.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lianneh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lianneh) tussen zit. Lianneh gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Mailerlite - voor het versturen van nieuwsbrief campagnes en speciale kortingen, voor het verwerken en bevestigen van je bestelling, om jouw als klant op de hoogte te houden van je bestelling(en), om je op de hoogte te houden van onze diensten.

Informatieverschaffing

Ik kan jouw persoonlijke gegevens bekendmaken als ik wettelijk verplicht ben om dit te doen of als je mijn servicevoorwaarden schendt.

Shopify

Mijn winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden mij het online e-commerce platform waarmee ik mijn producten en diensten aan jou kan verkopen. Jouw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify-applicatie. Ze slaan jouw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall.

Betaling

Als je een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om jouw aankoop te voltooien, slaat Shopify je creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Jouw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om jouw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van jouw aankoop verwijderd. Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze winkel en zijn serviceproviders. Voor meer informatie kun je ook de servicevoorwaarden van Shopify (shopify.com/legal/terms) of Privacyverklaring (shopify.com/legal/privacy) lezen.

Diensten van derden

In het algemeen zullen de door mij gebruikte externe leveranciers jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij mij leveren. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die ik hen moet verstrekken voor jouw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raad ik je aan hun privacybeleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan jij of ik. Dus als je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als jij je bijvoorbeeld in Canada bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen jouw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra je de website van mijn winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt je niet langer beheerst door dit privacybeleid of de Servicevoorwaarden van mijn website.

Delen met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met mij of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lianneh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links

Wanneer je op links in mijn winkel klikt, kunnen zij je wegleiden van mijn site. Ik ben niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedig je aan om hun privacyverklaringen te lezen.

Beveiliging

Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, neem ik redelijke voorzorgsmaatregelen en volg ik de beste werkwijze in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als je mij jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volg ik alle PCI-DSS-vereisten en implementeer ik aanvullende algemeen normen.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via shop@lianneh.nl

Cookies

Hier is een lijst met cookies die ik gebruik. Ik heb ze hier weergegeven, zodat je kunt kiezen of je niet wilt aanmelden voor

 • cookies. _session_id, unique token, sessional - Hiermee kan Shopify informatie over jouw sessie opslaan (verwijzende URL, bestemmingspagina, enzovoort).
 • _shopify_visit, blijft 30 minuten bestaan ​​vanaf het laatste bezoek, gebruikt door de interne stats-tracker van onze internetserviceprovider om het aantal bezoeken.
 • _shopify_uniq, vervalt middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, telt de aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
 • winkelwagen, unieke token, persistent gedurende 2 weken, Bewaart informatie over de inhoud van jouw winkelwagen.
 • _secure_session_id, unique token, sessional storefront_digest, unique token, indefinite

Als de shop een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

Lianneh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Leeftijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je op zijn minst de meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en je mij jouw toestemming hebt gegeven om een ​​van jouw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk dit regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als ik wezenlijke wijzigingen aanbreng in dit beleid, zal ik je hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie ik verzamel, hoe ik het gebruik en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die ik gebruik en / of openbaar maken. Als mijn winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat ik producten aan je kan blijven verkopen. 

Vragen en contactgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lianneh en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar shop@lianneh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lianneh wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Lianneh is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

shop@lianneh.nl