Voorwaarden

Privacy verklaring

Wat doe ik met jouw informatie?

Wanneer je iets koopt in mijn winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamel ik de persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt. Wanneer je onze winkel doorzoekt, ontvang ik ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer om mij informatie te verstrekken die mij helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kan ik e-mails sturen over mijn winkel, nieuwe producten en andere updates. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die ik verwerk


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via shop@lianneh.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar

 • Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je persoonsgegevens net zolang totdat jij als klant besluit niet langer gebruik te willen maken van onze diensten.
 • Toestemming

 • Wanneer je mij persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, je creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceer ik dat je instemt met mijn verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als ik om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om jouw persoonlijke gegevens vraag, zal ik je rechtstreeks om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen of je de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.
 • Hoe trek ik mijn toestemming in?
 • Als je na jouw opt-in van gedachten verandert, kun je jouw toestemming intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw informatie, dit kan op elk moment door contact met mij op te nemen via shop@lianneh.nl.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

 • Lianneh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lianneh) tussen zit. Lianneh gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  Mailerlite - voor het versturen van nieuwsbrief campagnes en speciale kortingen, voor het verwerken en bevestigen van je bestelling, om jouw als klant op de hoogte te houden van je bestelling(en), om je op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Informatieverschaffing

  Ik kan jouw persoonlijke gegevens bekendmaken als ik wettelijk verplicht ben om dit te doen of als je mijn servicevoorwaarden schendt.

  Shopify

  Mijn winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden mij het online e-commerce platform waarmee ik mijn producten en diensten aan jou kan verkopen. Jouw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify-applicatie. Ze slaan jouw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall.

  Betaling

  Als je een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om jouw aankoop te voltooien, slaat Shopify je creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Jouw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om jouw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van jouw aankoop verwijderd. Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze winkel en zijn serviceproviders. Voor meer informatie kun je ook de servicevoorwaarden van Shopify of Privacyverklaring lezen.

  Diensten van derden

  In het algemeen zullen de door mij gebruikte externe leveranciers jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij mij leveren. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die ik hen moet verstrekken voor jouw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raad ik je aan hun privacybeleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan jij of ik. Dus als je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

  Als jij je bijvoorbeeld in Canada bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen jouw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

  Zodra je de website van mijn winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt je niet langer beheerst door dit privacybeleid of de Servicevoorwaarden van mijn website.

  Delen met derden

  Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met mij of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lianneh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Links

  Wanneer je op links in mijn winkel klikt, kunnen zij je wegleiden van mijn site. Ik ben niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedig je aan om hun privacyverklaringen te lezen.

  Beveiliging

  Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, neem ik redelijke voorzorgsmaatregelen en volg ik de beste werkwijze in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

  Als je mij jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volg ik alle PCI-DSS-vereisten en implementeer ik aanvullende algemeen normen.

  Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via shop@lianneh.nl

  Cookies

  Hier is een lijst met cookies die ik gebruik. Ik heb ze hier weergegeven, zodat je kunt kiezen of je niet wilt aanmelden voor
  • cookies. _session_id, unique token, sessional - Hiermee kan Shopify informatie over jouw sessie opslaan (verwijzende URL, bestemmingspagina, enzovoort).
  • _shopify_visit, blijft 30 minuten bestaan ​​vanaf het laatste bezoek, gebruikt door de interne stats-tracker van onze internetserviceprovider om het aantal bezoeken.
  • _shopify_uniq, vervalt middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, telt de aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
  • winkelwagen, unieke token, persistent gedurende 2 weken, Bewaart informatie over de inhoud van jouw winkelwagen. _secure_session_id, unique token, sessional storefront_digest, unique token, indefinite

  Als de shop een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

  Lianneh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Leeftijd van toestemming

  Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je op zijn minst de meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en je mij jouw toestemming hebt gegeven om een ​​van jouw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.

  Wijzigingen in dit privacybeleid

  Ik behoud mij het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk dit regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als ik wezenlijke wijzigingen aanbreng in dit beleid, zal ik je hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie ik verzamel, hoe ik het gebruik en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die ik gebruik en / of openbaar maken. Als mijn winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat ik producten aan je kan blijven verkopen.

  Vragen en contactgegevens

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lianneh en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar shop@lianneh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lianneh wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Lianneh is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: shop@lianneh.nl

  Servicevoorwaarden

  Overzicht - algemeen

  Deze website wordt beheerd door Lianneh. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Lianneh. Lianneh biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

  Door deze site te bezoeken en / of iets van mij te kopen, neem je deel aan mijn "Service" en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of inbrengers van inhoud zijn.

  Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat je mijn website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

  Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Ik behoud mij het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

  Mijn winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden mij het online e-commerce platform waarmee ik mijn producten en diensten aan jou kan verkopen.

  Voorwaarden voor online winkels

  Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en dat je mij toestemming hebt gegeven om sta een van jouw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken. Je mag mijn producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag je, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

  Algemene Voorwaarden

  Ik behoud mij het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

  Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

  Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

  Ik ben niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

  Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Ik behoud mij het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar ik ben niet verplicht om informatie op mijn site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in mijn site te controleren.

  Wijzigingen in de service en prijzen

  De prijzen voor mijn producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ik behoud mij het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Ik ben niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

  Producten of diensten

  Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens mijn retourbeleid.

  Ik heb er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van mijn website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven van de producten die in de winkel verschijnen. Ik kan niet garanderen dat de weergave van elke kleur op jouw computerscherm correct zal zijn. Ik behoud mij het recht voor, maar ben niet verplicht, om de verkoop van mijn producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Ik kan dit recht van geval tot geval uitoefenen. Ik behoud mij het recht voor om de hoeveelheden producten of services die ik aanbied te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van mijzelf.

  Ik behoud mij het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden. Ik garandeer niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal die jij hebt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

  Nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

  Ik behoud mij het recht voor om elke bestelling die je bij mij plaatst te weigeren. Ik kan, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat ik een wijziging aanbreng of een bestelling annuleer, kan ik proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

  Ik behoud mij het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar mijn mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in mijn winkel zijn gedaan. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat ik jouw transacties kan voltooien en zo nodig contact met je kan opnemen. Raadpleeg mijn retourbeleid voor meer informatie.

  Optionele hulpmiddelen

  Mogelijk bied ik jou toegang tot hulpprogramma's van derden waarover ik geen controle of invoer heb. Je erkent en gaat ermee akkoord dat ik toegang bied tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).

  Ik kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

  Koppeling van derden

  Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via mijn Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kan jou verwijzen naar websites van derden die niet aan mij is gelieerd. Ik ben niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en ik geef geen garantie en ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

  Gebruikersopmerkingen, feedback en andere aanmeldingen

  Als je op mijn verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van mij stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online , per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stem je ermee in dat ik op elk gewenst moment, zonder enige beperking, opmerkingen kan bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op om het even welk medium naar mij toe. Ik ben niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren. Ik kan, maar ben niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan ik naar eigen goeddunken bepaal dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

  Je stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijke inhoud zullen bevatten of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan jijzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

  Persoonlijke informatie

  Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder mijn Privacyverklaring.

  Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

  Soms is er informatie op mijn site of in de dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, productleveringskosten, transittijden en beschikbaarheid. Ik behoud mij het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend) . Ik ben niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

  Verboden toepassingen

  Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. Ik behoud mij het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

  Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

  Ik kan niet garanderen dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Ik garandeer niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn. Jij gaat ermee akkoord dat ik van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de dienst op elk moment kan annuleren, zonder kennisgeving aan jou. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op jouw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die je via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door mij wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

  In geen geval zullen Lianneh, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of jurisdicties, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximaal toegestane mate door de wet.

  Vrijwaring

  Jij stemt ermee in Lianneh en mijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te vrijwaren van en te verdedigen tegen claims of vraag, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

  Scheidbaarheid

  In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden te zijn verbroken van deze Servicevoorwaarden en heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

  Opzegging

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de opzeggingsdatum, blijven voortbestaan ​​na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of mij worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door mij op de hoogte te stellen dat je mijn diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer je mijn website niet langer gebruikt. Als jij, naar eigen goeddunken, faalt, of ik vermoed dat je hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kan ik deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijf jij aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het jou toegang tot mijn diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

  Volledige overeenkomst

  Het feit dat ik een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat ik afstand doe van dat recht of deze bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door mij op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en mij en regelen jouw gebruik van de Service, waarbij eerdere of huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen worden vervangen , hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en mij (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

  Toepasselijk recht

  Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij ik jou Services verleen, word beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Lianneh.

  Wijzigingen van de servicevoorwaarden

  Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Ik behoud mij het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig mijn website te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot mijn website of de dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

  Contactgegevens

  Vragen over de servicevoorwaarden kunnen naar shop@lianneh.nl worden gestuurd.

  Retourbeleid

  Retourneren

  Het beleid van Lianneh duurt 14 dagen. Als er 14 dagen verstreken zijn sinds jouw aankoop, kan ik je helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

  Om in aanmerking te komen voor retournering, moet jouw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

  Extra niet-retourneerbare items:
  • Cadeaubonnen
  • Downloadbare (software) producten, zoals e-books
  • Online cursussen
  • Abonnementen
  • Producten met korting(scodes)
  • Persoonlijke producten (zoals portretten) OP MAAT

  Meld je retour aan via shop@lianneh.nl. Om jouw retour te voltooien, heb ik een ontvangstbewijs of een aankoopbewijs nodig.

  Verzenden

  Om jouw product te retourneren, dien je jouw retour aan te melden via shop@lianneh.nl - hierin ontvang je het adres waar je jouw retour naar toe kunt sturen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van je eigen verzendkosten voor het retourneren van jouw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als je een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van het retourneren van jouw teruggave in mindering gebracht.

  Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het kan duren voordat jouw uitgewisselde product jou kan bereiken, variëren.

  Als je een artikel verzendt dat hoger is dan € 50, kun je overwegen om een ​​traceerbare verzendservice of een aankoopverzekering te gebruiken. Ik kan niet garanderen dat ik jouw geretourneerde artikel zal ontvangen.

  Restituties (indien van toepassing)

  Zodra jouw retour is ontvangen en geïnspecteerd, stuur ik je een e-mail om je te melden dat ik jouw geretourneerde artikel heb ontvangen. Ik zal je ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van jouw terugbetaling. Als je bent goedgekeurd, wordt jouw teruggave verwerkt en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed toegepast op jouw creditcard of de oorspronkelijke betaalmethode.

  Er zijn bepaalde situaties waarin alleen gedeeltelijke restituties worden verleend (indien van toepassing)
  • Boek met duidelijke gebruikssporen
  • Elk item dat niet in de oorspronkelijke staat verkeert, is beschadigd of ontbrekende onderdelen om redenen die niet te wijten zijn aan mijn fout.
  • Elk item dat meer dan 14 dagen na levering wordt geretourneerd.

  Cadeaus

  Als het artikel is gemarkeerd als een cadeau wanneer het is gekocht en rechtstreeks naar je is verzonden, ontvang je een geschenk voor de waarde van jouw retour. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, ontvang je een cadeaubon.

  Als het artikel niet als cadeau was gekocht toen het werd gekocht, of als de schenker de bestelling naar zichzelf toe had gestuurd om later aan jou te geven, stuur ik een teruggave naar de schenker en zal hij je informeren.

  Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)

  Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst jouw bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met jouw bank, er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geplaatst. Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je restitutie nog niet ontvangen, neem dan contact met mij op via shop@lianneh.nl.

  Kortingsartikelen (indien van toepassing)

  Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen kortingsartikelen niet worden terugbetaald. Dit geld ook voor artikelen waar een kortingscode voor is gebruikt.

  Uitwisseling (indien van toepassing)

  Ik vervang alleen artikelen als deze defect of beschadigd zijn. Als je het voor hetzelfde artikel wilt inruilen, stuur mij dan een e-mail op shop@lianneh.nl.