Privacy verklaring

Wat wordt er met mijn informatie gedaan?

Wanneer je iets koopt in mijn winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamel ik de persoonlijke gegevens die jij aan mij verstrekt. Wanneer je mijn winkel doorzoekt, ontvang ik ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer om mij informatie te verstrekken die mij helpt meer te weten te komen over je browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met jouw toestemming kan ik e-mails sturen over mijn winkel, nieuwe producten en andere updates. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Welke bijzondere en/of gevoelige informatie worden er verwerkt?

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vragen@lianneh.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je persoonsgegevens net zolang totdat jij als klant besluit niet langer gebruik te willen maken van mijn diensten.

Hoe zit het met toestemming geven?

Wanneer je mij persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, je creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceer ik dat je instemt met mijn verzameling en het alleen voor die specifieke reden gebruikt. Als ik om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om jouw persoonlijke gegevens vraag, zal ik je rechtstreeks om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen of je de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als je na jouw opt-in van gedachten verandert, kun je jouw toestemming intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw informatie, dit kan op elk moment door contact met mij op te nemen via vragen@lianneh.nl.

Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mij) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailerlite – voor het versturen van nieuwsbrief campagnes en speciale kortingen, voor het verwerken en bevestigen van je bestelling, om jouw als klant op de hoogte te houden van je bestelling(en), om je op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Woocommerce i.c.m WordPress – voor het hosten en verwerken van je bestelling, betalingen en het beheren van je klantaccount.
 • Sensei Pro – Voor het aanbieden van de online leeromgeving, het beheren van je studentenprofiel, cursussen en lessen.

Worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld?

Jouw persoonlijke gegevens worden veilig in mijn systeem bewaard en niet openbaar gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan ik jouw persoonlijke gegevens bekendmaken als ik wettelijk verplicht ben om dit te doen of als je mijn servicevoorwaarden schendt.

Hoe zit het met de betalingen?

Als je een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om jouw aankoop te voltooien, slaat WooCommerce je creditcardgegevens gecodeerd op. Jouw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om jouw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van jouw aankoop verwijderd.

Gebruik je ook diensten van derden?

In het algemeen zullen de door mij gebruikte externe leveranciers jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij mij leveren. Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die ik hen moet verstrekken voor jouw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raad ik je aan hun privacybeleid te lezen, zodat je begrijpt op welke manier jouw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan jij of ik. Dus als je ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie mogelijk onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra je de website van mijn winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt je niet langer beheerst door dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van mijn website.

Deel je mijn persoonlijke gegevens met derden?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met mij of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat gebeurd er als ik op een link klik?

Wanneer je op links in mijn winkel klikt, kunnen zij je wegleiden van mijn site. Ik ben niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedig je aan om hun privacyverklaringen te lezen.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, neem ik redelijke voorzorgsmaatregelen en volg ik de beste werkwijze in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als je mij jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volg ik alle vereisten en implementeer ik aanvullende algemeen normen.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via vragen@lianneh.nl

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat als ik minderjarig ben?

Door deze site te gebruiken, verklaar je dat je op zijn minst de meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en je mij jouw toestemming hebt gegeven om een ​​van jouw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.

Kan het privacybeleid aangepast worden?

Ik behoud mij het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk deze pagina regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als ik wezenlijke wijzigingen aanbreng in dit beleid, zal ik je hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie ik verzamel, hoe ik het gebruik en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die ik gebruik en / of openbaar maken. Als mijn winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat ik producten aan je kan blijven verkopen.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vragen@lianneh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl